Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

Jedna z naszych nauczycielek Pani Beatka uczestniczyła w szkoleniu w zakresie wykorzystania modułu KORP ( Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego). Nasi przedszkolacy objęci Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka są diagnozowani za pomocą Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego. Specjalista diagnozujący dziecko dokonuje zapisu i opracowania danych z badania narzędziem KORP za pomocą … Continued

Skip to content