Pamiętamy

Pamiętamy o tych, którzy odeszli …

Wojciech

Aleksandra