Małgorzata Szafrańska
Prezes Stowarzyszenia „Dajmy Razem Szansę”

Kontakt: tel. 515 266 099 lub 508 861 855
e-mail: malgorzata.szafranska@o2.pl

Pedagog specjalny – oligofrenopedagog

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i  wychowania przedszkolnego Terapeuta stymulacji audio-psycho-lingwistycznej wg. metody A.Tomatisa – uprawnienia do pracy na sprzęcie analogowym.

Ukończone liczne kursy, szkolenia oraz warsztaty dotyczące edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

O mnie: Spełniam się w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo prowadząc działania w zakresie edukacyjnym. Poznałam ich problemy, sukcesy i pragnienia.

W 2012 roku założyłam Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę”, które jest organem prowadzącym szkoły: „Kolorową Szkołę” Niepubliczną Szkołę Podstawową, Niepubliczne Gimnazjum w Ostrołęce, Szkołę Przysposabiającą do Pracy
i „Kolorowe Przedszkole”. We wszystkich placówkach uczą się dzieci niepełnosprawne. Czas wolny poświęcam działalności społecznej.

 „Jestem zwykłym człowiekiem, zawsze staram się zrozumieć drugą  osobę, nie ulegam uprzedzeniom. 
Uparta, konsekwentna, wymagająca od siebie i innych. Doceniam szczerość i otwartość.
Podziwiam "bohaterstwo” ludzi doświadczanych przez los”.