Małgorzata Szafrańska
Prezes Stowarzyszenia „Dajmy razem szansę”

Kontakt: tel. 515 266 099 lub 508 861 855
e-mail: malgorzata.szafranska@o2.pl

Pedagog specjalny – oligofrenopedagog

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i  wychowania przedszkolnego Terapeuta stymulacji audio-psycho-lingwistycznej wg. metody A.Tomatisa – uprawnienia do pracy na sprzęcie analogowym.

Ukończone liczne kursy, szkolenia oraz warsztaty dotyczące edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

O mnie: Spełniam się w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo prowadząc działania w zakresie edukacyjnym. Poznałam ich problemy, sukcesy i pragnienia.

W 2012 roku założyłam Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę”, które jest organem prowadzącym dla: Kolorowego Przedszkola, „Kolorowej Szkoły” Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ostrołęce. We wszystkich placówkach uczą się dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Czas wolny poświęcam działalności społecznej.

 „Jestem zwykłym człowiekiem, zawsze staram się zrozumieć drugą  osobę, nie ulegam uprzedzeniom. 
Uparta, konsekwentna, wymagająca od siebie i innych. Doceniam szczerość i otwartość.
Podziwiam "bohaterstwo” ludzi doświadczanych przez los”.