Szkolimy się

Miesiąc październik jest międzynarodowym miesiącem komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC. Wiele osób tylko dzięki metodom stosowanym w komunikacji AAC może wyrażać swoje zdanie, swoje potrzeby i uczucia –  komunikować się z otoczeniem.

Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” zorganizowało z tej okazji szkolenie pt.: „Wykorzystanie oprogramowania MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi”.

Szkolenie poprowadził pan Andrzej Cwaliński – kwalifikowany terapeuta AAC, oligofrenopedagog, tyflopedagog, nauczyciel informatyk. Posiada on wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną.

W szkoleniu wzięli udział rodzice, opiekunowie, terapeuci i nauczyciele osób z niepełnosprawnością komunikujących się w sposób pozawerbalny. Poznali oni w praktyce obsługę programu MÓWik i sposoby wprowadzania komunikacji zastępczej. Nauczyli się tworzyć indywidualne tablice, pomoce oraz książki komunikacyjne.

Szkolenie sfinansowane było ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.