Rehabilitacja ruchowa jest to szereg oddziaływań stymulujących, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń, gier ruchowych. Mają one na celu wyrównanie lub zmniejszenie zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem OUN, minimalizowanie trudności rozwojowych dziecka, wspomaganie jego rozwoju psychomotorycznego, korygowanie ewentualnych zaburzeń w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych.

Terapia ręki

kwiecień 2023

Rozalia na koniec zajęć rehabilitacyjnych ma szansę skorzystać z pająka, rozluźnić się i znormalizować napięcie mięśniowe.

Rehabilitacja to zajęcia, które pozytywnie wpływają na rozwój naszych uczniów.

Diego i pani Ania pracują nad napięciem mięśniowym kończyn dolnych.

Diego i pan Michał pracują nad obniżeniem napięcia mięśniowego.


Rehabilitacja poprzez ruch i zabawę.

Ścieżka sensoryczna stymuluje receptory znajdujące się w skórze i mięśniach dłoni i stóp do prawidłowego funkcjonowania. Dzieci odbierają dzięki temu więcej wrażeń dotykowych. Zwiększa się zakres ich doświadczeń zmysłowych, a co za tym idzie, poszerza poznanie otaczającego ich świata.