Dzieci na zajęciach logopedycznych pracują nad motoryką małą, poszerzają słownik bierny i czynny. Ćwiczą rozumienie usłyszanych zdań, a także zdań przedstawionych w symbolach Mówik.

Mają robione masaże logopedyczne, a także biorą udział w Programach Aktywności Knillów. Usprawniają percepcję wzrokową i słuchową na urządzeniu C-Eye.