Dyrektor

mgr Grażyna Ciszkowska

Wicedyrektor

mgr Małgorzata Szafrańska

Prezes Stowarzyszenia "Dajmy razem szansę"

Kierownik administracyjny
mgr Beata Odzijewicz