Dyrektor

mgr Grażyna Ciszkowska

Wicedyrektor

mgr Małgorzata Szafrańska

Prezes Stowarzyszenia "Dajmy Razem Szansę"

Kierownik administracyjny
mgr Beata Odzijewicz