Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Zadaniem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWR) są działania mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w obszarze poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Przemyślane i zaplanowane działania terapeutyczne mają na celu wyrównywanie deficytów rozwojowych występujących w wybranych obszarach.

Przedszkolacy na zajęciach terapii rozwoju dziecka mieli jesienne stymulacje. Zajęciom towarzyszyła  komunikacja wspomagająca AAC, elementy stymulacji polisensorycznej, wyzwalanie aktywności własnej i odkrywanie nowych, własnych możliwości manipulacyjnych, wydłużanie czasu koncentracji.