Konferencja MPD

Przedstawiciele „Kolorowej Szkoły”, Kolorowego Przedszkola i Szkoły Przysposabiającej do Pracy mieli przyjemność uczestniczyć w konferencji – „Kompleksowe leczenie w mózgowym porażeniu dziecięcym”, która odbyła się 05.11.2022r w Warszawie.

Fundacja Chodzę i Biegam zorganizowała Konferencję mającą na celu prezentację najlepszych praktyk na krajowym i zagranicznym rynku w zakresie leczenia i opieki nad Pacjentami z mózgowym porażeniem dziecięcym. Wszyscy prelegenci to osoby z ogromną wiedzą i doświadczeniem w leczeniu i terapiach kierowanych do ludzi dotkniętych MPD.

Czekamy ze zniecierpliwieniem na kolejne konferencje organizowane przez Fundację Chodzę i Biegam.