Dzień Otwarty

Zapraszamy 29 czerwca, w godzinach 10.00-14.00 na Dzień Otwarty.

Drogi Rodzicu, podczas dnia otwartego będziesz mógł:

 • Dowiedzieć się wszystkiego na temat naszych placówek,
 • Zapoznać się z ofertą edukacyjną,
 • Poznać sprzęt i programy wspomagające komunikację pozawerbalną,
 • Poznać i wypróbować działanie C-Eye – cyber oka,
 • Zwiedzić naszą placówkę,
 • Poznać kadrę pedagogiczną,

Nasze atuty:

 • Pracujemy na każdym etapie edukacyjnym: WWRD, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy,
 • Zajęcia dla najmłodszych – Wczesne Wspomagania Rozwoju Dziecka,
 • Czteroosobowe oddziały,
 • Indywidualne podejście do ucznia,
 • Wykwalifikowana kadra, która cały czas podnosi swoje kompetencje,
 • Zespół rewalidacyjno-wychowawczy
 • Organizujemy liczne imprezy integracyjne, wspólne wyjścia, wycieczki,
 • Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach,
 • Bierzemy udział w projektach edukacyjnych i unijnych,
 • Tematyczne zajęcia warsztatowe np. hortiterapia, zajęcia kulinarne itp.

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych:

 • Rehabilitacja ruchowa,
 • Zajęcia logopedyczne,
 • Zajęcia z surdopedagogiem,
 • Zajęcia z tyflopedagogiem,
 • Hipoterapia,
 • Alpakoterapia,
 • Sensoplastyka,
 • Terapia ręki,
 • Zajęcia komunikacyjne AAC – Gadułki
 • Sensomotoryczne zabawy aktywizujące zmysły,
 • Zajęcia z psychologiem,
 • Terapia pedagogiczna z oligofenopedagogiem,
 • Inne zajęcia wynikające z potrzeb dziecka

Zabierzcie swoje pociechy, przewidziane spotkanie z alpakami!