Warsztaty – Robimy palmę Wielkanocną

Podczas „Warsztatów Wielkanocnych”, które odbyły się 29 marca w przedszkolu dzieci wykonały „Palmy Wielkanocne”.

 

Wiersz T. Chwastek – Latuszkowej

Kurpiowskie palmy

A na Kurpiach palmy
splata się wysoko…
Wiatr im wstążki porywa,
chce je zanieść obłokom.

A która Kurpianka
najwyższą na kiju
palmę uwije
– to aż pod powałę
wyrośnie jej synek.
Te kurpiowskie palmy
z pachnącego ziela,
oj, ziela…
długo w chacie przetrwają,
aż do wesela.

Warsztaty - Robimy palmę wielkanocną