Rehabilitacja

Rehabilitacja to zajęcia, które pozytywnie wpływają na rozwój naszych uczniów.

Diego i pani Ania pracują nad napięciem mięśniowym kończyn dolnych.

Diego i pan Michał pracują nad obniżeniem napięcia mięśniowego.