Kinesiotaping – Diego

U chłopca obserwuje się asymetryczne ustawienie żuchwy w statyce (spoczynku) oraz w czasie jej ruchów. Pojawiają się również problemy z prawidłowym ustawieniem żuchwy względem szczęki (tyłożuchwie – tyłozgryz) oraz z jej domknięciem.

Zastosowane plastrowanie ma na celu zniwelowanie dystansu napięcia w obrębie stawów skroniowo – żuchwowych poprzez naklejenie taśm o odpowiednim naciągnięciu procentowym oraz anatomiczne wzmocnienie mięśni żuchwy.

Kinesiotaping