Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2019 r. w Pensjonacie „Wioletta” odbyła się szkolna Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zebranych gości powitała dyrektor szkoły Grażyna Ciszkowska.

W uroczystej akademii wzięły udział władze samorządowe – Wiceprezydent Miasta Ostrołęki – Maciej Kleczkowski oraz Dyrektor Ostrołęckiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie – Michał Giers, którzy z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyli serdeczne życzenia.

W dniu tego wspaniałego święta przedszkolacy i uczniowie „Kolorowej Szkoły” Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy przygotowali część muzyczno – artystyczną przy wsparciu sprzętu komunikacyjnego i wspomagającego AAC. Cały montaż słowno-muzyczny był wyrazem wdzięczności za trud pracy nauczycielskiej.

Był to również szczególny dzień dla naszych nowych uczniów, którzy zostali włączeni do grona społeczności szkolnej „Kolorowego Przedszkola”- Gracjana Kołowskiego i Diega Gorzęby, oraz do grona „Kolorowej Szkoły” Jerzego Korzyńskiego, Macieja Dzierzgowskiego i Nikoli Wiktorii Murach. Był to też wyjątkowy dzień dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy, którzy rozpoczęli w tym roku przygodę z nowo otwartą szkołą: Pauliny Emilii Paczkowskiej, Patrycji Ciborowskiej, Klaudii Zalewskiej, Wiktorii Lech, Adama Gajda, Jakuba Krzysztofa Wołosza, Wiktorii Marii Bronakowskiej i Sandry Orłowskiej.

Uroczystego pasowania Diega Gorzęby na przedszkolaka dokonała pani Dyrektor Grażyna Ciszkowska. Po ślubowaniu chłopiec zaznaczył swoją obecność na przedszkolnym „drzewie” a następnie Pani Grażyna Ciszkowska oraz Pani Małgorzata Szafrańska wręczyły dyplom i upominek ufundowany przez Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” w Ostrołęce.

Po tej uroczystej chwili rodzice złożyli życzenia dla całej kadry. Popłynęło wiele miłych słów, rodzice docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienną pracę nauczyciela, czujność i troskę o dobro wychowanków. Wręczyli też upominki dla wszystkich pracowników szkoły.

Za wyróżniającą pracę i zaangażowanie na rzecz szkoły w roku szkolnym 2018/2019 Prezes Stowarzyszenia „Dajmy razem szansę” Małgorzata Szafrańska wręczyła nagrody, które otrzymały: Judyta Magdalena Samsel, Agnieszka Parzych oraz Łucja Laskowska.

Rodzice przygotowali również słodki poczęstunek, przy którym wspólnie spędziliśmy miło czas.

Po tej uroczystej chwili rodzice złożyli życzenia dla całej kadry. Popłynęło wiele miłych słów, rodzice docenili  i podkreślili swoją wdzięczność za codzienną pracę nauczyciela, czujność i troskę o dobro wychowanków. Wręczyli też upominki dla wszystkich pracowników przedszkola.

Rodzice przygotowali również słodki poczęstunek, przy którym wspólnie spędziliśmy miło czas.

„To dzięki Waszej pracy Kolorowe Przedszkole, „Kolorowa Szkoła” Podstawowa i Szkoła Przysposabiająca do Pracy są wyjątkowe. To dzięki Wam dzieci codziennie przychodzą tutaj  z ochotą i chęcią do pracy. Dziękuję Wam za to, że zawsze, w każdej chwili mogę liczyć na Waszą pomoc i wsparcie. Dziękuję za to, że jesteście twórczy, kreatywni, pełni pomysłów, ciekawych inicjatyw.” – mówiła Pani Małgorzata Szafrańska Prezes Stowarzyszenia „Dajmy razem szansę”.

Pani Prezes złożyła życzenia Wszystkim nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym wielu osiągnięć w pracy zawodowej, uznania w społeczeństwie i poczucia dumy z własnego udziału w kształtowaniu przyszłości uczniów.

Tradycją stało się, że z okazji  Dnia Nauczyciela przyznawane są nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym nagrody. Za wyróżniającą pracę i zaangażowanie na rzecz szkoły w roku szkolnym 2018/2019  Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Szafrańska wręczyła nagrody, które otrzymały: Pani Judyta Magdalena Samsel, Pani Agnieszka Parzych oraz Pani Łucja Laskowska