Szkolenie „Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?”

27 i 28 stycznia kadra Kolorowego Przedszkola, „Kolorowej Szkoły” Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ostrołęce brała udział w szkoleniu pt.: „Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?”. Szkolenie prowadził Pan Jacek Kielin – psycholog, autor poradników i przewodników dla rodziców i wychowawców dzieci z niepełnosprawnościami.

Pan Jacek podczas szkolenia upewnił nas w przekonaniu, iż w naszych placówkach mamy przede wszystkim kochających rodziców, którzy są otwarci na współpracę z nami.

Drodzy Rodzice, dzięki Waszym staraniom przedszkole i szkoły zachowują własny klimat. Dokładacie starań, aby dzieci były jak najlepiej przygotowane do życia. Bo co jest najważniejsze w życiu? Relacje w rodzinie, towarzyszenie sobie wzajemnie, zrozumienie i ten kawałek serca, którym dzielicie się z dziećmi i Nami. Dziękuję! – mówiła Małgorzata Szafrańska Prezes Stowarzyszenia.

Również jestem dumna, że dane mi jest współpracować z niesamowitą kadrą – ludźmi twórczymi, kreatywnymi, poszukującymi najlepszych rozwiązań w pracy z dziećmi oraz otwartymi i wrażliwymi na ich potrzeby i ich rodziców. Zależy Wam, aby dzieci opuszczające nasze placówki były samodzielne i niezależne na miarę swoich możliwości. Dzięki Waszemu entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się stworzyć szkołę taką, jaką widzimy ją dzisiaj – przyjazną, kolorową, nowoczesną i otwartą na drugiego człowieka – mówiła Małgorzata Szafrańska Prezes Stowarzyszenia.

Panie Jacku każde dobre słowo kierowane do nas na szkoleniu umocniło nas w przekonaniu, że działalność naszych placówek ma duży sens! Dziękujemy!!!

27-28 stycznia 2023