Droga Krzyżowa

Poznajemy nabożeństwa wielkopostne – Droga Krzyżowa

Zapoznanie dzieci z nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Ukazanie dzieciom wyjątkowego charakteru tego nabożeństwa. Kształtowanie postawy współprzeżywania spotkania z cierpiącym Jezusem.

Droga Krzyżowa